Gezonde school

Mei 2019 is Meander de eerste gezonde school in de Utrechtse Heuvelrug geworden. 
Het themacertificaat voeding is op dat moment verkregen. 
In 2022 wordt voor het certificaat voeding een verlenging aangevraagd en voor het themacertificaat welbevinden een aanvraag ingediend. 

Hier vindt u het voedingsbeleid van Meander. In de schoolgids en de bijlage het Praktisch ABC, kunt u meer informatie hierover lezen.