Daltononderwijs

Wereldkidz Meander is een daltonschool. Het daltononderwijs ziet een kind als een persoon die zelf mag en kan kiezen, maar die voor de gevolgen van zijn keuzes ook zelf de verantwoordelijkheid draagt. Dit is gebaseerd op het gedachtengoed van Helen Parkhurst. 'Mensen zonder vrees' heeft de wereld nodig, aldus Parkhurst. Mensen die zelfsturend, initiatiefrijk, verantwoordelijk en sociaal in het leven staan.

Het daltononderwijs rust op vijf kernwaarden: 

● samenwerking
● vrijheid en verantwoordelijkheid
● effectiviteit
● zelfstandigheid
● reflectie


Als school zijn we lid van de Nederlandse Daltonvereniging en hebben we het Daltonpredicaat. De groepsleraren hebben allemaal een Daltoncertificaat of volgen een cursus daarvoor.
We zijn altijd aan het leren en blijvend in ontwikkeling om de daltonkernwaarden zo goed mogelijk in te zetten in het onderwijs op Meander. Wat deze vijf kernwaarden in de dagelijkse praktijk op Meander betekenen, leest u in de schoolgids.