Schoolgids

Deze schoolgids is bestemd voor ouders en verzorgers van leerlingen van WereldKidz Meander en geïnteresseerde ouders en verzorgers. Hij geeft informatie over mogelijkheden en beperkingen binnen het onderwijs van onze school en geeft antwoord op veel gestelde vragen van ouders.
Mogelijke vragen kunnen betrekking hebben op de sfeer op school, de kenmerken van het Daltononderwijs, de ouderbijdrage, ouderparticipatie, enzovoort. Met behulp van deze gids ontvangen de ouders extra informatie bij de schoolkeuze voor hun kind.

U vindt hier de Schoolgids 2018-2019 en het Praktisch ABC waar u veel praktische informatie leest over WereldKidz Meander.