Schoolplan

In ons schoolplan staat beschreven hoe de school de kwaliteit van het onderwijs garandeert. Aan bod komen het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg. Ook de ambities van de school met de doelen voor de komende vier jaar, staan erin beschreven. 

Hier vindt u het schoolplan WereldKidz Meander 2020-2024.