Welkomstwoord

Beste ouders, leerlingen, belangstellenden, 

Meander is de WereldKidzschool in Leersum. Aan de Dreef staat een mooi schoolgebouw. Hier wordt elke schooldag gewerkt aan goed onderwijs. Goed onderwijs ontstaat bij een hoog welbevinden en een grote betrokkenheid van ieder kind. Daar richten wij ons dus op. Door les te geven in een aantrekkelijke, leerrijke omgeving, waar kinderen gehoord en gezien worden, waar zij ruimte krijgen om te ontdekken en te oefenen en waar ze hun talenten mogen inzetten. 

Op deze site vindt u uitgebreide informatie over onze visie op goed onderwijs, de schoolorganisatie, de werkwijze op onze school, ouderparticipatie en nog veel meer.
Maar we willen de school natuurlijk ook heel graag aan u laten zien! Bent u geïnteresseerd in een kennismakingsgesprek en rondleiding, heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken, dan kunt u contact opnemen met de schoolleider, Anneke de Gier. E-mailadres: annekedegier@wereldkidz.nl