OuderRaad

De ouderraad van Meander speelt een belangrijke rol bij de organisatie van feestelijkheden het hele jaar door. De OR wordt gevormd door klassenouders, die voor een periode van 3 jaar worden gekozen tijdens de jaarlijkse ouderavond in oktober. Klassenouders zijn gekoppeld aan een bepaalde groep en verrichten daar allerlei hand- en spandiensten. Klassenouders hebben regelmatig contact met de groepsleerkracht. Via de leraar van uw kind kunt u in contact komen met de klassenouders.