Ouderparticipatie

Als ouder of verzorgende bent u van harte welkom op Meander. Op verschillende manieren kunt u betrokken zijn bij de school. Hieronder staan enkele mogelijkheden genoemd. Deze mogelijkheden worden verder toegelicht onderaan de pagina. Meer informatie over de OR en MR kunt u in het keuzemenu links vinden.
• bezoek van informatieavonden
• deelnemen aan OuderRaad (OR)
• deelnemen in MedezeggenschapsRaad (MR)
• een kijkje nemen in de klas tijdens de inloopochtenden
• helpen bij activiteiten als sinterklaas, kerst, Koningsspelen, enzovoort.
• vanuit uw eigen expertise een bijdrage leveren

Gespreksmomenten
Elk jaar wordt gestart met een kennismakingsgesprek. U wordt door de leerkracht van uw zoon/dochter uitgenodigd voor dit gesprek. Doel van dit gesprek is uitwisseling van informatie en over uw kind.
Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport. Na dit rapport volgt er een gesprek met u over de voortgang van uw kind. Uw zoon/dochter is hierbij aanwezig en neemt zelf actief deel aan dit gesprek. 

Een kijkje nemen in de klas, de inloopochtenden
Nieuw dit schooljaar is dat er inloopochtenden georganiseerd gaan worden. Wij nodigen u van harte uit om tijdens deze inloopochtenden eens een kijkje in de klas van uw kind(eren) te nemen. Ook wanneer u uw kind(eren) bij ons op school wilt inschrijven, bent u als nieuwe ouder van harte welkom. Op de site en in de nieuwsbrief zullen de data bekend gemaakt worden.

Helpen bij activiteiten als sinterklaas, kerst, e.d.
De OuderRaad organiseert veel activiteiten voor de leerlingen op Meander. Daarbij wordt regelmatig hulp gevraagd aan alle ouders. Wanneer u aan de betreffende activiteit wilt deelnemen, kunt u zich daarvoor opgeven. Hoe- en waar, wordt altijd vermeld bij de oproep.
Ook vanuit het team of een individuele groep kan hulp gevraagd worden. Bijvoorbeeld voor het begeleiden van een activiteit of het rijden naar een activiteit. Ook hiervoor kunt u zich dan opgeven.