Formulieren

Inschrijfformulier

Wilt u uw kind inschrijven voor Meander?
Het inschrijfformulier kunt u aanvragen per email: patrickplomp@wereldkidz.nl 
of telefonisch 0343-451554

Extra verlof- of vakantie dagen

Wilt u extra verlof- of vakantiedagen aanvragen?
Daarvoor kunt u dit formulier printen, invullen en inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind of bij de schoolleider.