Beleid

Hier vindt u het strategisch beleidsplan van WereldKidz 2019-2023 en het schoolplan van Meander 2020-2024 waarin u de ambities en de hiervan afgeleide plannen voor WereldKidz Meander kunt lezen. Hiermee geven wij de richting van de school aan en de middelen en methodes waarmee wij de doelen gaan realiseren.
Ook vindt u hier de schoolgids. In deze documenten vindt u inhoudelijke informatie over ons onderwijs waaronder onze visie, missie en onze didactische uitgangspunten.
Natuurlijk staat in deze documenten ook veel praktische informatie, zoals onder andere het rooster, de vakken die we geven en de gehanteerde lesmethodes.