Buitenschoolse Opvang en 3+ groep

Op Meander is er bij voldoende aanmelding in samenwerking met Kinderopvang Harlekijn op woensdagochtend een 3+ groep. Op de 3+ groep laten we peuters brede ervaring opdoen op verschillende ontwikkelingsgebieden (taal, rekenen, denken, expressie, bewegen). Alle stappen, die kinderen hierbij zetten en zeker ook het samen spelen en plezier maken, vinden we hierbij belangrijk. Er wordt gewerkt aan de hand van thema's die aanhaken bij de thema's van school. 
Voor meer informatie en aanmelden: www.kdvdeharlekijn.nl 

In Leersum en omgeving zijn de volgende kinderopvangmogelijkheden:

Vereniging Kinderopvang De Harlekijn voor Kinderdagopvang, Buitenschoolse opvang en Peutergroep. Buitenschoolse Opvang De Acrobaat:
Na een schooldag bezig zijn met je hobby’s en interesses en echt even ontspannen? Dat kan op Buitenschoolse opvang (BSO) De Acrobaat!
BSO De Acrobaat bestaat sinds 1 november 2005 en valt organisatorisch onder de Stichting Kinderopvang de Harlekijn. Deze buitenschoolse opvang (BSO) biedt de mogelijkheid om te ontspannen na een schooldag, bijvoorbeeld door sport- en spel, knutselen, spelen in de natuurtuin of door een les Mindfulness. De kinderen beslissen zelf of ze mee willen doen aan de activiteiten, het is hun vrije tijd. Daarnaast creëert de groepsleiding een omgeving waar ieder kind zichzelf kan zijn en zich veilig en vertrouwd voelt. Liefde, warmte en respect zijn de belangrijkste zaken die de pedagogisch medewerkers van BSO De Acrobaat willen uitdragen in hun werk met de kinderen. Iedere dag streven zij ernaar om bij te dragen aan de ontwikkeling van elk kind.

Soorten buitenschoolse opvang:
BSO De Acrobaat heeft verschillende groepen op twee locaties, onder andere een sport- en spelgroep voor kinderen vanaf 6 jaar en een buitensport groep. Op http://www.kdvdeharlekijn.nl/buitenschoolse-opvang/ vindt u alle informatie over de groepen.  

Meer weten over deze buitenschoolse opvang? Alle informatie leest u in de Informatiemap BSO
Heeft u vragen over buitenschoolse opvang De Acrobaat? Neem hier contact op

Voorschoolse Opvang:
Op Kinderopvang De Harlekijn is voorschoolse opvang (VSO) mogelijk. De VSO is van maandag tot en met vrijdag geopend vanaf 7.30 uur en uw kind wordt door de leidster naar school gebracht. Meer informatie:  http://www.kdvdeharlekijn.nl/voorschoolse-opvang/

Voor meer informatie: www.kdvdeharlekijn.nl

Kinderopvang SKDD voor voorschoolse – en naschoolse opvang, vakantie opvang of incidentele opvang. 
Buitenschoolse opvang (BSO): 
In een sfeervolle ruimte in basisschool De Schakel is BSO de Kanjers gehuisvest. Er wordt opvang geboden voor schooltijd (VSO) en na schooltijd (BSO) tot 18.30 uur. 
Alle kinderen vanaf 4 jaar van alle basisscholen in Leersum zijn hier van harte welkom. Dagelijks worden er voor de verschillende leeftijden allerlei uitdagende activiteiten aangeboden waarbij buiten-activiteiten een belangrijk onderdeel van de middag vormen. Een ervaren team enthousiaste pedagogisch medewerkers draagt zorg voor een huiselijke sfeer waar zowel kinderen als ouders zich thuis zullen voelen.

Tevens bevindt zich hier in de ochtenden Peuterspeelgroep de Dappertjes.
Meer informatie? Kijk op www.skdd.nl of neem contact op met 03 43 - 51 60 00.