Actueel

Veelgestelde vragen bij het onderwijs op afstand

Hieronder proberen wij de veelgestelde vragen over het onderwijs op afstand te beantwoorden. Heeft u een vraag die er niet tussen staat? Mailt u dan met de leerkracht of Anneke. 

Organisatie
1.1. Hoe deel ik mijn dag in? 
Veel ouders zoeken naar een ritme voor de dag. Een tip is om een soort dagplanning te maken zoals de kinderen ook op school gewend zijn. Hierin kunt u afspreken welke tijden uw kind aan schooltaken werkt, een boek leest, eet en speelt en bv op de computer mag. Een tip is om de dag in brokjes te verdelen. Een beetje werk in de ochtend en wat werk in de middag. Heeft u behoefte aan voorbeelden van zo'n dagprogramma: het internet staat er vol mee en ook de leerkrachten hebben verschillende voorbeelden verzameld. 

1.2. Wat zijn de contactmomenten tussen de leerkrachten en de leerlingen?
In de mail van de leerkracht van uw groep staan de mogelijkheden voor contact vermeld. We zijn elke dag ongeveer 1,5 uur beschikbaar. Het is fijn als u vooraf uw vraag mailt, dan kan de leerkracht zo efficiënt mogelijk helpen. 
Vragen die via de mail afgehandeld kunnen worden, worden zo snel mogelijk beantwoord. 

1.3. Wat zijn de contactmomenten tussen de leerkrachten en ouders?
Met vragen kunt u altijd via de mail contact leggen met de leerkrachten. Zij kunnen er ook voor kiezen om u terug te bellen als dat handiger is. Anneke is ook telefonisch bereikbaar op 06-24361173 of via de Parro-app. 
We proberen zo snel mogelijk alle vragen te beantwoorden. Zeker nu in het begin is het erg druk en komen er veel vragen binnen. We vragen uw begrip dat het daardoor soms iets langer kan duren. 

1.4. Is de school geopend? 
In school wordt opvang georganiseerd voor de kinderen van ouders in een cruciaal beroep die geen andere opvangmogelijkheden hebben. We bekijken per dag of daar gebruik van gemaakt wordt en of de school dus open is. Op dit moment worden er ook initiatieven vanuit de Kinderopvang onderzocht. Mogelijk gaan zij centraal de opvang voor meerdere scholen organiseren. Als dat bekend is, zal dat gedeeld worden met de betreffende ouders en hier aangevuld worden. 

1.5. Hoe krijgen de kinderen de instructie van de lessen?
In de taken van de kinderen die via MOO worden gestart, staan vaak korte instructiefilmpjes in de methode zelf. In de groep 5 t/m 8 zijn extra instructiefilmpjes gedeeld in de bijlage van de weektaak. Er wordt nog nagedacht of het nodig is en op welke manier we dat organiseren, om eventueel ook zelf instructiefilmpjes te maken. 

1.6. Hoe krijgen de kinderen instructie van de leerkracht?
De leerkrachten controleren elke dag hoe de kinderen werken. Als we zien dat er kinderen zijn die moeite hebben met de taken, dan kunnen zij zelf contact leggen via de mail of via het programma Hangouts voor videobellen. In MOO staat een link naar dat programma klaar. 
Als kinderen zelf een vraag hebben, kunnen ze (of ouders) dat mailen naar de leerkracht. Die belt dan terug op de aangegeven tijdstippen.

Lesstof - wat bieden we aan?
2.1. Verplichte hoofdvakken rekenen, taal en spelling
De scholen zijn gesloten, maar het onderwijs stopt niet! Het is dus echt de bedoeling dat alle kinderen hun werk maken. Er is gekozen voor een verplicht deel en een keuzedeel. Het keuzedeel zal ook de komende tijd nog aangevuld worden met ideeën. 
* Rekenen (via Bingel):
Elke leerling (vanaf groep 5) werkt 10 minuten aan de basistaak. Dat zijn minimaal 2 opdrachten, maar kunnen er zeker ook meer zijn. Na de 10 minuten (mits de basistaak dan af is) werken ze op hun eigen niveau verder aan de Eigen Taken. Dat doen ze 30 minuten. Dit zijn taken die speciaal per leerling zijn klaargezet. Er zijn bijvoorbeeld taken om extra te oefenen met de toetsdoelen, met automatiseren, met snelheid, of met verdiepende opdrachten. 
* Spelling en taal (via Taal Actief):
Elke leerling logt via MOO in in Taal Actief. Op de weektaak staat welke lessen er gemaakt moeten worden. Dat kunnen eigen doelen zijn (in de onderbouw) of nieuwe opdrachten (in de bovenbouw). 

2.2. Verplichte bijvakken:
* In de onderbouw staat ook schrijven op het verplichte programma. 
* In de bovenbouw zijn Engels, topo en Nieuwsbegrip ook verplichte vakken. 
We zijn hier blijvend in aan het zoeken naar de beste mogelijkheden. Het kan dus zijn dat dit in de loop van de tijd aangepast wordt of dat er dingen bijkomen of juist af gaan. We proberen er goed rekening mee te houden dat het voor ouders behapbaar blijft. Laat het ons weten als het programma problemen oplevert. 

2.3 Verdieping
In deze eerste week moeten we een modus vinden om alle basisstof goed aan te bieden. We gaan ondertussen nadenken over mogelijke verdiepingsstof zoals Rekentijgers. Een leuke alternatieve mogelijkheid is voor rekenen de Kangoeroewedstrijd. Dit is een landelijke rekenwedstrijd die elk jaar wordt gehouden. Op hun website kun je oefenen met de opgaven van de vorige jaren. Daar staan de opdrachten, de antwoorden en de uitleg. www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/index.php/historie

2.4 Verder met de lesstof of herhaling
In elke groep wordt per week en per vak bekeken of het verstandig is om vooral te oefenen en te herhalen van de al aangeboden lesstof, of om door te gaan met nieuwe lesstof. Bij nieuwe stof zullen er zo duidelijk mogelijke instructiefilmpjes meegestuurd worden. De leerkrachten houden bij welke kinderen er moeite mee hebben. Die kunnen uiteraard gebeld worden voor een extra uitleg, maar er wordt ook een goed overzicht gemaakt van de hele periode van sluiting, om daarna met groepjes verder te kunnen werken aan deze doelen. Gaat het dus nog niet helemaal goed, dan pakken we dat na deze periode ook weer verder op. 

2.5. Weektaak
Elke groep werkt met een aangepaste weektaak. Deze wordt elke week via de mail verstuurd. 

2.6. Volgen van leerlingenwerk door de leerkracht
De leerkrachten volgen de leerlingen digitaal. Mochten er opvallende dingen te zien zijn, dan neemt de leerkracht contact op. De contactmomenten worden geregistreerd, zodat we blijven volgen hoe uw kind zich ontwikkelt. 

2.7. Volgen van leerlingenwerk door de ouders
In Bingel wordt per som aangegeven of het goed of fout is gemaakt. De fouten kunnen direct verbeterd worden. Ook wordt er dan vaak een instructiefilmpje gestart. Onderaan de pagina staat Menu. Als je daar op klikt, zie je een overzicht van de gemaakte sommen in die taak. Groen betekent in één keer goed. Oranje betekent goed na verbeteren. Rood betekent twee keer fout. 
Bij Taal Actief is het voor ouders niet te zien hoe het gemaakt is. De leerkracht heeft hier een dashboard voor. 

2.8. Keuzetaken
Voor de kinderen (of hun ouders) die meer willen, snel klaar zijn, interesses hebben in bepaalde gebieden, enz. zoeken we naar extra taken op verschillend gebied. Dit kan natuurlijk ook een gezelschapsspel spelen zijn, een brief aan oma schrijven of samen iets bakken (mooie opdracht voor wegen en afmeten). We zijn ook hard bezig met het uitzoeken van de verschillende websites die hun programma's gratis ter beschikking stellen. We willen niet teveel nieuwe dingen toevoegen die veel tijd kosten om uit te zoeken. We maken daarom echt goede afwegingen in wat we aanbieden en wat niet. Uiteraard staat het ieder vrij om ook zelf op zoek te gaan naar programma's. 
De programma's die wij aanbieden, zullen de komende tijd uitbreiden. Daarbij proberen we een breed aanbod te creëren, passend bij verschillende interesses. Onze focus blijft echter met name gericht op het goed organiseren van de basis! 

2.9. Taken voor sport en beweging
Natuurlijk is het ook belangrijk om lekker in beweging te blijven. De buurtsportcoaches van de gemeente helpen daarbij. Zij zetten dagelijks om 12.00 uur op de website van het 
buurtsportteam een link naar een youtube video met daarin een challenge voor de kinderen om gedurende hun tijd thuis fit te blijven. De link naar de eerste video staat inmiddels online: challenge 1.

Technische problemen
3.1. Ik heb geen computer of de schoolprogramma's werken niet op mijn computer
U kunt per kind een chromebook lenen op school. Stuur een mailtje naar Anneke om een afspraak te maken wanneer deze opgehaald kan worden. U tekent een bruikleenovereenkomst. Bij beschadiging of diefstal wordt het met uw verzekering geregeld. 

3.2. Ik kan niet inloggen in de geleende computer 
In principe logt ieder kind in via het wachtwoord van MOO. Lukt niet dit, dan kan je inloggen als gast. Dan kan je daarna naar Chrome en via moo.nl alsnog inloggen. 

3.2. Ik krijg te zien dat flash geïnstalleerd moet worden
Bij Taal Actief en Lijn 3 is Flash (nog) nodig. Per keer dat je inlogt geeft de computer aan dat dit nog toegestaan moet worden. Erg vervelend, maar helaas nog niet anders op te lossen. Door erop te klikken, komt er rechtsboven in de balk een puzzelstukje met een kruisje te staan. Als je daarop klikt, kan je kiezen voor beheren. Je komt dan in de instellingen, waar je het schuifje naar rechts kan zetten bij toestemming voor Flash. Daarna klik je op pagina verversen (het rondlopende pijltje linksboven naast de balk) en op toestaan

3.3. Ik ben het wachtwoord voor MOO, Squla of bijvoorbeeld Topoweb vergeten
Stuurt u even een mail aan de leerkracht. Die laat het u weten. 

3.4. Ik heb opdrachten gekregen, maar geen printer thuis
Geen probleem! Wij printen het gewoon voor u op school. Stuur even een mail naar Anneke, dan maken we een afspraak wanneer u het op kunt halen. 

3.5. Het lukt niet om in taal/spelling of rekenen te komen
Dit heeft met de Cookies te maken. Als je die verwijdert, kan je er daarna weer gewoon in werken. Dit doe je met onderstaande stappen:
1. Open Chrome op je computer/Chromebook
2. Klik rechtsboven op Meer 
Meeren danInstellingen
3. Klik onderaan op Geavanceerd.
4. Klik links op Privacy en beveiliging
5. Klik op Site-instellingen
6. Klik op Cookies en sitegegevens
en danAlle cookies en sitegegevens weergevenen danAlles verwijderen
7. Bevestig door op Alles wissen te klikken. 
Soms is het nodig om de Chromebook hierna even opnieuw op te starten.
Werk je niet op een Chromebook, maar op een andere computer, dan kun je ook kiezen om vanuit een andere browser te werken. Dan is het probleem ook opgelost.