Praktische informatie

Sterrenbos
Vrijeschool Amerongen

Boven op de Amerongse berg staat een oude Eik. Rondom deze Eik ligt een grote cirkelvormige laan met daarin 8 paden die elkaar doorkruisen. Het zo geheten Sterrenbos. Deze paden leiden je allemaal naar die ene Eik. En vanaf die ene Eik leiden ze je ook over verschillende wegen het prachtige bos weer in. Vanuit het midden van een Sterrenbos kun je over alle paden de hemel zien. 

Een mooie symboliek voor het Vrijeschool onderwijs in Amerongen en daarom heet de Vrijeschool in Amerongen vanaf heden: Het Sterrenbos. 

Contact
Vrijeschoolonderwijs Amerongen
Burgemeester Martenslaan 29
3958 GR Amerongen
Schooltelefoon 06 11 06 14 70
infohetsterrenbos@wereldkidz.nl

Schooltijden
Maandag t/m donderdag: 8.30 tot 14.00 uur
Vrijdag: 8.30 tot 13.00 uur
4-jarigen hebben ook de mogelijkheid om een drie- of vierdaagse schoolweek te volgen. 

Ouderbijdrage
Van ouders wordt een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd van € 50,- euro op jaarbasis. 
Dit is opgebouwd uit de volgende activiteiten:
- schoolreisje: € 27,50
- jaarfeesten: € 10,-
- overige zaken die georganiseerd of aangeschaft worden door de Ouderraad: € 12,50 
Daarnaast wordt incidenteel eigen aanschaf van materiaal gevraagd en is er t.z.t. een extra financiële bijdrage voor het kamp van groep 8. 
Verder zullen er hand- en spandiensten van ouders gevraagd worden.