Praktische informatie

Hieronder vindt u praktische informatie over Vrijeschool Amerongen. Dit zal de komende tijd worden aangevuld. Blijft u de website vooral in de gaten houden! 

Sterrenbos
Vrijeschool Amerongen

Boven op de Amerongse berg staat een oude Eik. Rondom deze Eik ligt een grote cirkelvormige laan met daarin 8 paden die elkaar doorkruisen. Het zo geheten Sterrenbos. Deze paden leiden je allemaal naar die ene Eik. En vanaf die ene Eik leiden ze je ook over verschillende wegen het prachtige bos weer in. Vanuit het midden van een Sterrenbos kun je over alle paden de hemel zien. 

Een mooie symboliek voor het Vrijeschool onderwijs in Amerongen en daarom heet de Vrijeschool in Amerongen vanaf heden: Het Sterrenbos. 

Schooltijden
Maandag t/m donderdag: 8.30 tot 14.00 uur
Vrijdag: 8.30 tot 13.00 uur
4-jarigen hebben ook de mogelijkheid om een drie- of vierdaagse schoolweek te volgen. 

Ouderbijdrage
Van ouders wordt een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd van € 50,- euro op jaarbasis. 
Dit is opgebouwd uit de volgende activiteiten:
- schoolreisje: € 27,50
- jaarfeesten: € 10,-
- overige zaken die georganiseerd of aangeschaft worden door de Ouderraad: € 12,50 
Daarnaast wordt incidenteel eigen aanschaf van materiaal gevraagd en is er t.z.t. een extra financiële bijdrage voor het kamp van groep 8. 
Verder zullen er hand- en spandiensten van ouders gevraagd worden.