Wereldkidz - Sterrenbos Amerongen

SOR-logo.png PERSBERICHT


Amerongen, 4 juli 2018Samenwerking WereldKidz en ouderinitiatief maakt Vrije school mogelijk


Vrije school in Amerongen opent deuren in augustus


Met ingang van het nieuwe schooljaar 2018 – 2019 start in Amerongen de Vrije school. Deze school is een initiatief van een aantal ouders in samenwerking met het schoolbestuur van WereldKidz. De ouders hebben een grote achterban. De school komt in het multifunctionele centrum Allemanswaard, in het gebouw van de voormalige Uitkijk. De nieuwe school start gelijk na de zomervakantie met groepen voor leerlingen van 4 t/m 7 jaar.

De Vrije school is een locatie van basisschool WereldKidz Meander in Leersum. Ouders kunnen zich opgeven voor de Vrije school via het inschrijfformulier op de website: https://meander.wereldkidz.nl/Vrijeschool-Amerongen/Inschrijfformulier.


De initiatiefnemers zijn dolgelukkig met de samenwerking met WereldKidz. Na ruim een jaar voorbereiding bleek WereldKidz de juiste partner om de Vrije school mogelijk te maken.

Kim Breeschooten, ouder en initiatiefnemer, waardeert de voortvarendheid van WereldKidz, waardoor de Vrije School al in augustus 2018 haar deuren kan openen: "Met Wereldkidz hebben we een enthousiaste partner gevonden, die in alle openheid en vertrouwen ons de ruimte en ondersteuning biedt om een mooie school te gaan opbouwen." Wubbo Wever, voorzitter college van bestuur van WereldKidz: “Onze visie is dat openbaar onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat er voor ouders voldoende keuzemogelijkheden zijn. Met ons aanbod van regulier onderwijs tot Dalton en Jenaplan, en nu ook de Vrije school in ons midden, voldoen we daar ruimschoots aan.”


De Vrije school in Amerongen geeft onderwijs vanuit antroposofisch gedachtegoed anno 2018. Ontwikkeling en leren met hoofd, hart en handen vormt de kern. Leren is ontdekken binnen een rijke leeromgeving met veel aandacht voor sfeer en materiaalgebruik. De school werkt volgens een vast jaarritme waarbij het vieren van jaarfeesten belangrijke ijkpunten vormen.

De ontwikkeling van kinderen, leerkrachten en de school is een voortdurend samenspel met de wereld in en om ons heen. De leerlingen krijgen volop de mogelijkheid om die wereld te ontdekken. Deze visie vraagt inzet van en een open houding tussen ouders, leerlingen en leerkrachten.


Het aantal Vrije scholen groeit. In Amerongen en omgeving is er voldoende animo om te gaan starten. Naast – op termijn - voldoende leerlingen zijn ook de financiën een belangrijke voorwaarde om een school te kunnen starten. Met het vinden van voldoende fondsen door de initiatiefgroep kan WereldKidz op korte termijn de opening van de Vrije School in Amerongen mogelijk maken.


WereldKidz vindt dat onderwijs voor alle kinderen toegankelijk moet zijn en uit de reguliere middelen bekostigd moet worden. Het ouderinitiatief is het hiermee eens. Daarom is de ouderbijdrage gelijk aan die van basisschool WereldKidz Meander. Die is lager dan bij veel andere Vrije scholen.Ouders die meer informatie willen kunnen terecht bij infohetsterrenbos@wereldkidz.nl.