Schoolondersteuningsplan

In het schoolondersteuningsplan van cluster Heuvelrug staat het onderwijs en de begeleiding die geboden wordt aan alle kinderen op de 4 scholen binnen het cluster beschreven. Als bijlage van dit plan vindt u het  schoolondersteuningsprofiel.