Actueel

Meander in beeld en tekst


Ziet u dat gelukkige kind in het midden van de school? Daar doen we het voor! Want wie met plezier naar school gaat komt het best tot ontwikkeling. 
Op Meander leer je niet alleen maar lezen en rekenen, maar ontwikkel je je op breed gebied. Aan het eind van je schoolloopbaan kan je de uitdagingen die op je pad komen vol zelfvertrouwen aan. 

Om je gelukkig te voelen zijn er drie dingen nodig: 

  • Je competent voelen. Kunnen rekenen, lezen en schrijven. Weten hoe je vraagstukken op kunt lossen. Begrijpen waarom en waar je die vaardigheden in kan zetten. 
  • Jezelf mogen ontdekken. Uitvinden wat je talenten zijn. Ruimte krijgen om te experimenteren, fouten te maken, succeservaringen op te doen. Je mening geven. 
  • Een goede relatie hebben met jezelf, met de mensen om je heen en met de wereld.

 

Op Meander zijn alle drie de bovenstaande punten te herkennen in het onderwijs.

  • We creëren een omgeving waarvan je zin krijgt om te leren. Met een breed aanbod op alle basisvakken. Niet alleen vanuit methodes, maar ook door (samen)spel. Voor ieder kind is er per vakgebied een passende mate van instructie, begeleiding en zelfstandigheid. Er is extra ondersteuning in of buiten de klas. We bieden extra uitdaging voor kinderen die dat nodig hebben, met materialen in de klas en een groepsdoorbroken verrijkingsgroep.
  • We zien de school als oefenplek waar we ruimte bieden voor vrij initiatief, zodat kinderen hun eigen interesses kunnen ontplooien. De mate van vrijheid die we kinderen bieden, past bij de mate van verantwoordelijkheid die ze kunnen dragen. We zorgen voor een afwisselend programma, gericht op het ontdekken van hun interesses en talenten. 
  • We werken gericht aan een goede relatie tussen de kinderen onderling en tussen leerkracht en leerling. Dat doen we vanuit een open houding naar elkaar, door veel met elkaar in gesprek te gaan en lessen te geven op sociaal emotioneel gebied. We leren emoties (h)erkennen en daarnaar te handelen. We besteden aandacht aan burgerschap, zoals zorgvuldig omgaan met de natuur en respectvol zijn naar elkaars culturen en achtergronden. 

Door alle bovenstaande punten, gaan kinderen met plezier naar school (welbevinden) en hebben ze zin om te leren (betrokkenheid).

Kortom: Zin in leren met respect voor jezelf en een ander, dat is Meander!